ẤN TƯỢNG: Khu trưng bày thành tựu thể thao Liên Xô từ 1920 - 1990

Bảng xếp hạng

Đội bóng BT BB Hiệu số Điểm
Đội bóng BT BB Hiệu số Điểm

BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại

Lịch phát sóng